Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.05.2023 17:36 - Агенти на Държавна сигурност във Великотърновския университет /ВТУ/
Автор: ggenov Категория: Лични дневници   
Прочетен: 149 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 30.05.2023 11:59


  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 2-16/ 14.06.2012 г.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26,
ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка
на лица по чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 21, ал. 2 – ректорите, заместник-ректорите,
деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на
департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши
училища и университети – Великотърновския университет "Св. Св.
Кирил и Методий". Проверени са 110 лица. Едно лице не подлежи на
проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
Р Е Ш И :
установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на:
Три имена Апостол Живков Делипапазов
Дата на раждане 27.05.1963 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител регистриран на 13.02.1987 г.
Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-II
2
Решение № 2-16/ 14.06.2012 г.
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними Смоленски
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Документи за получено
възнаграждение, разходни
документи, отчетени от ръководил
го щатен служител, документи от
ръководил го щатен служител, рег.
бланка, съдържащи се в дело Ф1,
а.е. 7039; рег. дневник; картони –
обр. 1 – 2 бр. и обр. 3
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична
дейност
Ръководител катедра от 22.12.2006
г.
Три имена Багрелия Борисова Събчева
Дата на раждане 12.02.1955 г.
Място на раждане гр. Ловеч
Вербувал я служител ст. лейт. Георги Иванов Георгиев на
12.04.1988 г., регистрирана на
03.05.1988 г.
Ръководил я служител ст. лейт. Георги Иванов Георгиев
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ОУ на МВР-В. Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
агент
Псевдоними Олга
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Документи от ръководил я щатен
служител, рег. бланка, съдържащи се
в лично дело IА-93 (Лч); рег.
дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.;
писмо вх. № 3776/ 1990 г. за
унищожаване личното и работното
дело на аг. "Олга".
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична
дейност
Декан от 22.12.2006 г. до м. май 2011
г.
Зам. ректор от м. май 2007 г.
Ръководител на катедра от
3
Решение № 2-16/ 14.06.2012 г.
22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Три имена Димитър Маринов Киров
Дата на раждане 06.11.1955 г.
Място на раждане с. Българско Сливово, обл. Велико
Търново
Вербувал го служител о. р. Бойко Грозданов Грозев на
01.09.1986 г., регистриран на
07.09.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Бойко Грозданов Грозев
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ДС, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
агент
Псевдоними Петров
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен
служител, рег. бланка, съдържащи се
в лично дело IА-32975; рег. дневник;
картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична
дейност
Зам. декан от 22.12.2006 г. до м. май
2007 г.
Ръководител на катедра от
22.12.2006 г. до м. май 2011 г.
Декан от м. май 2007 г.
Три имена Иван Харалампиев Иванов
Дата на раждане 11.11.1946 г.
Място на раждане гр. Кюстендил
Вербувал го служител о. р. Никола Димитров на 06.11.1979
г., регистриран на 15.11.1979 г.
Ръководил го служител о. р. Никола Димитров; о. р. Стефан
Пачиков; о. р. Георги Георгиев
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ОУ на МВР-В. Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
агент; резидент
Псевдоними Благовест
4
Решение № 2-16/ 14.06.2012 г.
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.
и обр. 6; писмо вх. 1784/ 05.04.1990
г. за унищожаване личното и
работното дело на "Благовест".
Снемане от действащия оперативен
отчет
1990 г.
Публична длъжност или публична
дейност
Ректор от 22.12.2006 г. до м. май
2007 г.
Три имена Казимир Попконстантинов
Константинов
Дата на раждане 17.09.1942 г.
Място на раждане с. Гарван, обл. Силистра
Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Йорданов Данев на
28.02.1986 г., регистриран на
05.03.1986 г.; регистриран в ПГУ на
25.10.1988 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Йорданов Данев;
майор Румен Славов
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на
управление VI; ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
агент; секретен сътрудник
Псевдоними Методи, Методий
Данни в наличните документи, въз
основа на които е установена
принадлежността към органите по
чл. 1
Документи от ръководили го щатни
служители; рег. бланка – 2 бр.; рег.
дневник – 2 бр; картони – обр. 1 – 2
бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6;
дело Ф1, а.е. 7144; протокол рег. №
С КА-44/ 28.03.1990 г. с
предложение за унищожаване на
работно дело IР-1086 (Шн).
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична
дейност
Декан и ръководител на катедра от
22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Комисията разполага с данни в наличните документи,
удостоверяващи принадлежност на Казимир Попконстантинов
Константинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
5
Решение № 2-16/ 14.06.2012 г.
Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна
комисия
Три имена Красимир Тодоров Петров
Дата на раждане 12.11.1951 г.
Място на раждане гр. Горна Оряховица
Вербувал го служител о. р. Стефан Буташков на 16.12.1980
г., регистриран на 23.12.1980 г.
Ръководил го служител о. р. Стефан Буташков; о. р. Иван
Лясков
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по
линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството
Агент
Псевдоними Стоянов
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег.
дневник; уведомително писмо вх. №
2282/ 1990 г. за унищожени лично и
работно дела на агент "Стоянов"
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична
дейност
Зам. декан от м. май 2007 г. до м.
май 2011 г.
Ръководител на катедра от м. май
2007 г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Три имена Мариана Спасова Йовевска
Дата на раждане 01.12.1950 г.
Място на раждане гр. Добрич
Вербувал я служител о. р. Янко Данаилов Дамянов на
25.11.1982 г., регистрирана на
16.12.1982 г.
Ръководил я служител о. р. Янко Данаилов Дамянов
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ДС, управление III-II-II
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
агент
Псевдоними Ралица
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4
бр.; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г.
6
Решение № 2-16/ 14.06.2012 г.
органите по чл. 1 за отделяне за унищожаване на
работно дело IР-599 (В.Т.); протокол
рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне
за унищожаване на лично дело IА-
2952 (В.Т.).
Снемане от действащия оперативен
отчет
1984 г.
Публична длъжност или публична
дейност
Зам. декан от 22.12.2006 г. до м. май
2007 г.
Три имена  МИЛКО СТОЯНОВ ПАЛАНГУРСКИ
Дата на раждане 25.11.1961 г.
Място на раждане с. Врабево, обл. Ловеч
Вербувал го служител лейт. Бойко Василев Пеев на
09.01.1980 г., регистриран на
12.02.1980 г.
Ръководил го служител лейт. Бойко Василев Пеев; о. р.
Никола Димитров
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ДС, управление III-ХI-VI; ОУ на
МВР-В. Търново-ДС по линия на
управление VI
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
агент
Псевдоними ЧЕЛЕНТАНО
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Собственоръчно написана и
подписана декларация за
сътрудничество, собственоръчно
написани агентурни сведения,
документи от ръководил го щатен
служител, рег. бланка, съдържащи се
в лично дело IА-2971 (В.Т.) и в
работно дело IР-11081; рег. дневник;
картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен
отчет
1985 г.
Публична длъжност или публична
дейност
Зам. ректор от 22.12.2006 г. до м.
май 2007 г.
Ръководител на катедра от м. май
2007 г. до м. май 2011 г.
7
Решение № 2-16/ 14.06.2012 г.
Три имена Никола Колев Вълчев
Дата на раждане 22.03.1942 г.
Място на раждане с. Петко Славейков, обл. Габрово
Вербувал го служител Вербуван на 06.08.1979 г.,
регистриран на 17.08.1979 г.
Ръководил го служител о. р. Ангел Григоров
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ДС, ПГУ-VII
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними Иво
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен
служител, рег. бланка, съдържащи се
в лично и в работно дело Ф1, а.е.
4216; рег. дневник; картони – обр. 1
– 2 бр. и обр. 3
Снемане от действащия оперативен
отчет
1980 г.
Публична длъжност или публична
дейност
Ръководител на катедра от
22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Три имена Пеньо Семов Пенев
Дата на раждане 22.09.1953 г.
Място на раждане с. Сушица, обл. Велико Търново
Вербувал го служител о. р. Никола Димитров на 28.04.1983
г., регистриран на 01.06.1983 г.
Ръководил го служител о. р. Никола Димитров; о. р. Г.
Георгиев; о. р. Иван Телбис
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия
на управление VI
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
агент
Псевдоними Сибин
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.
и обр. 6; писмо вх. № 1784/
05.04.1990 г. за унищожаване
личното и работното дело на
"Сибин".
Снемане от действащия оперативен
отчет
1990 г.
Публична длъжност или публична Ръководител на катедра от
8
Решение № 2-16/ 14.06.2012 г.
дейност 22.12.2006 г.
Зам. декан от м. май 2007 г.
Три имена Пламен Анатолиев Легкоступ
Дата на раждане 04.04.1959 г.
Място на раждане гр. Велико Търново
Вербувал го служител лейт. Я. Марков на 22.09.1984 г.,
регистриран на 08.10.1984 г.
Ръководил го служител лейт. Я. Марков
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ОУ на МВР-Велико Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними Оазис
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за
унищожаване делото на Я/К "Оазис".
Снемане от действащия оперативен
отчет
1990 г.
Публична длъжност или публична
дейност
Декан от 22.12.2006 г. до м. май 2007
г.
Ректор от м. май 2007 г.
Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна
комисия
Три имена Стефан Любенов Коларов
Дата на раждане 28.09.1943 г.
Място на раждане гр. Лом
Вербувал го служител о. р. Младен Младенов на 16.08.1973
г., регистриран на 17.08.1973 г.;
регистриран в ПГУ на 22.01.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Младен Младенов; о. р. Ив.
Недялков; о. р. Мл. Младенов
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ДС, управление VI-I-III, управление
VI-IХ-II, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
агент; секретен сътрудник
Псевдоними Венцислав Арабаджиев; Венцислав
Документи, въз основа на които е Документи от ръководил го щатен
9
Решение № 2-16/ 14.06.2012 г.
установена принадлежността към
органите по чл. 1
служител; рег. бланка, съдържащи се
в дело Ф1, а.е. 5754; рег. дневник – 2
бр.; обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2
бр. и обр. 6; писмо вх. № 911/
21.02.1990 г. за унищожаване с
протокол № 71/ 25.01.1990 г.
личното и работното дело на
"Венцислав Арабаджиев".
Снемане от действащия оперативен
отчет
1988 г.
Публична длъжност или публична
дейност
Ръководител на катедра от
22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Три имена Христо Стефанов Глушков
Дата на раждане 29.11.1942 г.
Място на раждане гр. Балчик
Вербувал го служител о. р. Христо Маринов Райков на
18.05.1974 г., регистриран на
07.06.1974 г.
Ръководил го служител о. р. Христо Маринов Райков
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия
на управление II
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними Ориент
Данни в наличните документи, въз
основа на които е установена
принадлежността към органите по
чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6;
протокол рег. № 25/ 21.03.1990 г. за
отделяне за унищожаване на дело
IЯ-164 (В.Т.)
Снемане от действащия оперативен
отчет
1986 г.
Публична длъжност или публична
дейност
Зам. ректор от 22.12.2006 г. до м.
май 2007 г.

Нови 13 сътрудници на тоталитарните комунистически служби са разкрити сред преподавателите, заемали ръководни длъжности, в университета „Св. св. Кирил и Методий” във Велико Търново в периода 10 ноември 1989 г. декември 2006 г..

Това стана ясно от повторна проверка на висшето учебно заведение, оповестена днес от Комисията по досиетата (решение №2-331 от 24 март 2014 г.). Тя е обхванала общо 121 преподаватели на ръководни постове в университета. Установени са и още 11 агенти, но тяхната самоличност не е разкрита, тъй като са починали.

Сред огласените сътрудници е и името на бившия ректор на ВУЗ-а траколога доц. д-р Владимир Попов, ръководил университета в периода 1991-1995 г. Той е бил и ръководител катедра от 1997 г. до 2005 г., а с решение на Академичния съвет на през септември 2012 г. Попов е избран за омбудсман на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Владимир Попов е вербуван като секретен сътрудник от Първо главно управление на ДС през 1971 г. под псевдонима „ПЕТРОВ”. По това време той е на специализация във Франция. Освен учен Попов е бил и областен управител в Ловеч (1995-1997). Останалите разкрити сътрудници са:
Антоний Хубанчев, зам. декан от 1995 г. до 1999 г.;
Веско Душков, ръководител катедра от 1999 г. до 2000 г.;
Евлоги Данков, ръководител катедра от 1995 г. до 1996 г.;
Иван Павлов, ръководител катедра от 1995 г. до 1996 г.;
Йонка Кръстева, ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г.;
Любомир Велев, ръководител катедра от 1995 г. до 2003 г.;
Милко Петров, ръководител катедра от 2011 г.;
Николай Шиваров, ръководител катедра от 1995 г. до 2003 г.;
Ради Радев, декан от 1995 г. до 1996 г.;
Стефан Чохаджиев, ръководител катедра от 2011 г.;
Татяна Хубенова-Делисивкова, ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г.;
Христина Станева, ръководител катедра до 1990 г.;

През 2012 г. Комисията по досиетата разкри също 13 агенти на комунистическите тайни служби на ръководни постове във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, начело с ректора проф. Пламен Лекгоступ.

От предишните 13 сътрудници петима са на действащи ръководни постове към 2012 г.:
Пламен Легкоступ – ректор от май 2007 г.;
Апостол Делипапазов – ръководител на катедра от декември 2006 г.;
Димитър Киров – декан от май 2007 г.;
Красимир Петров – ръководител на катедра от май 2007 г.;
Пеньо Пенев – зам.-декан от май 2007 г.Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна
комисия
Решение № 2-16/ 14.06.2012 г.
10
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи .....…………………
Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ……………………
2. Борис Сребров Михайлов ....………………….
3. Георги Вълчинов Пангаров ...………………….
4. Екатерина Петкова Бончева …………………….
5. Иванка Жекова Витанова …………………….
6. Орхан Ахмедов Исмаилов ……………………..    Нагоре  Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: ggenov
Категория: Лични дневници
Прочетен: 1083143
Постинги: 664
Коментари: 49
Гласове: 369
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930