Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.05 10:48 - Проф. СТЕФАН ПЕНОВ -МИТОЛОГИЯТА И ТЕОСОФИЯТА НА НОВОТО ВРЕМЕ
Автор: ggenov Категория: Лични дневници   
Прочетен: 26 Коментари: 0 Гласове:
0 

            THE   MYTHOLOGY AND THEOSOPHY OF

            NUEVO TEMPORO  /Prof.PhD Stephan Penov.

                      ИСТОРИЯТА и МИРОГЛЕДЪТ   

    Мирогледната система на НОВОТО ВРЕМЕ включва КОНЦЕПЦИЯ ЗА Бога,света,йерархията на съществата в него

и човека.В тази концепция са включени също апологията на

окултизма,спиритизма,теософията и интерактивната магия */ практически много повече се практикуват субнекроактивни заклинания/, както и идеята за “Ложите на мъдростта” с техния кабалистичен и гностичен смисъл. Поне на теория се претендира за езотеризъм.Същевременно представителите  на “новото време”като цяло не са достатъчно подготвени за  областта,спрямо която имат претенции .Основната маса членове на ложите са в САЩ,Великобритания, Южна Америка,Италия,Испания,Малта, Португалия,Полша,Румъния и България/2001 г./ И ДОСТА ПО-СЛАБО  в Япония, Германия,Франция,Швейцария, Скандинавските страни, Унгария,Чехия и Русия.        

     Де факто ,чужди на Логиката на Сътворението и на Божественото Провидение за управление на света,сили и съ-

щества се възползват от невежество,егоизма,прагматизма и от

присъщия на хората или информационно насаден наивен реализъм у ТЯХ.Психологически вариантите са два:или тотална инфлация на социалната персона,което се превръща     

в ирационално зомбиране,или  тотална дефлация на социалната персона с последваща загуба на ценностите и традициите/съотв.САЩ и Балканите/. В световен,геополити - чески план “Няма нищо ново под Слънцето,защото,което е било пак ще бъде,и което е,вече е било”:Отношенията и взаимозависимостите между древна Елада и Римската империя

се  повтарят през 21 век като  отношения  между Европа  и САЩ. Само,че този път империята е колкото на его-гео- империалисти,толкова и на варвари,коиито  чакат   мечовете  на АТИЛА ИЛИ ОГНЕНИЯ МЕСИЯ . Оказва се,че и на духовния”фронт” битката продължава.Нейният материален и геополитечески израз е строежът на НОВАТА ВАВИЛОНСКА  КУЛА или ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА!Но ако на материално и СОЦИАЛНО ниво БОРБАТА изглежда плуралистична,а на духовно – дуалистична според 6 000 годишната масонско  -  езотерична традиция,то от последна инстанция,абсолютната позиция е друга:”Аз Съм , Който СЪМ – ПЪРВИЯТ И ПОСЛЕДНИЯТ,Началото и Края”…”преди Мене не е имало друг и…след Мене”НЯМА НИКОЙ!!!

    Въпреки това стълкновения на различни равнища са ставали в древен Египет/фараон ЕХНАТОН и борбата му с жреците, наследници на “аленото братство”-смята се,че те са група учени,заклинатели и магьосници,които оцелели от Атлантида и предизвиканите катаклизми в двубоите между черно,червено и бяло братства ;за установяване на монотеизма или поне на монолатрията срещу политеизма и черномагьосничеството/.

    За нас много по -показателен е случаят с цар Соломон, строителят на Свещенния храм на Господа,нашия Бог/Адонай ЕЛОХ/ – Яхвех/ЙОД-ХЕ-ВАУ-ХЕ/.Още по времето на цар Давид

са се появили не само конкуренти за престола/11 В.пр.Р.Хр./

Факт е,че първата в света банка,която печелела от лихви,е била създадена през 15 в.пр.н.е. ,т.е.400 години по-рано, и то във ВАВИЛОН,който бил символ на злото,политеизма, нечестието,астрологията,хиромантията,идолопоклонството и некромантията.И това съвсем точно съвпаднало по време с историята на великия Моше и със събитията от книгата “Изход”,включая и получаването на 10-те Божи заповеди върху скрижали на планината Хорив в Синай. Малко по-рано, някъде в началото на ІІ хилядолетие пр.н.е. финикийците измисли хазартните игри и пуснали в обръщение първите  пари – метални монети от злато  и сребро.При изграждането на Храма вече имало сформирани групи от съзаклятници,които

се разделили по ранг/СТЕПЕН или САН/.Най-ниско били  т.нар.зидари,над тях строители-другари,а третата степен била запазена за майстори-зидари или адонирими/господа

+ РИ/.Върхът на пирамидата се заемал от т.нар.адонирими-йеховити,всъщност само трима:ръководител на строежа бил

Хирам – Абиф,главен снабдител – полуфиникиецът АДОНИА,

- зет на Финикийски княз,а главен надзирател – братовчедът на Соломон – Адония.Както и в настоящата епоха,основната цел на заговорниците била заграбване на власт и пари и налагане на собствен нов ред върху населението и народите по света. ГРУПА РАБОТНИЦИ-ИЗРАЕЛТЯНИ,вероятно тайни

агенти на цар Соломон,разкриват заговора и ,опитвайки се да изтръгнат признания от Хирам Абиф, го убиват.След това се скриват в градовете-прибежища.След неуспешен опит Хирам да бъде възкресен с черномагьоснически ритуал,тялото му се разпада.На гроба му посаждат дървото КЛЕН ,докато на гроба на Адам били посяти  лози/по изключение чрез семена/ ,взети от Едемската градина. След завършване на

строителството братовчедът Адониа се разбунтувал,но бил победен и убит по заповед на цар Соломон.Единствено финикиецът АДОНИЙ с малка група ,било поради роднинството си с финикийски княз и/или заради благата на

Мамон се спасил.Останалото се е запазило и преминава през

тамплиерите/храмовниците/,Малтийския орден,Тевтонците и

гностическите школи НА МЪДРОСТТА,за да достигне до нас

под формата на ложи на мъдростта,светлината/илюминати/

и прочутото NUEVO TEMPORO./сравни ІІІ Цар.1-3-7/.

      Отношението на ОРТОДОКСАЛНИЯ ЮДАИЗЪМ и АПОСТОЛСКОТО ХРИСТИЯНСТВО КЪМ ПОДОБНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНИТЕ ФИЛИАЛИ Е САМО ЕДНО:  

 Камъкът,който отхвърлиха зидарите – Той стана глава на ъгъла.Всеки,който падне върху тоя Камък ,ще се разбие,а върху когото падне,го размаже”/срв.Пс.117/118 и Лука 20:17-18/. 

 

 

     ТЕОСОФИЯТА И МИРОГЛЕДЪТ НА  НОВОТО ВРЕМЕ. Йерархията на световете е строго пирамидална ,но същевременно разположена в пространство-времевия континуум.В съдържанието на теософията и космогонията между и в категориите е подпъхното СЕТИВНО АБСТРАКТ- НО.Поне на това ниво на разглеждане се признава съществуването на Бог-Абсолют.Признаването на Бог-Троица също е обвързано с вътрешна йерархичност и субордина-

ция.Особеното в случая е ,че към Лицата се прилага терминът “индивидуалност”,защото истински Бог бил само този,който предоставя на съществата индивидуалността като ценност на лично и неповторимо битие и свобода/намек за концепцията,че ангелите били само лица,а не личности,не и неповторими субекти-индинивиди!/.По-нататък се твърди,че “Отецът=воля и действие,придобил бащинство като сътворил Сина Си =МИСЪЛ и СЛОВО , А Синът създал третата степен –Абсолют ния Дух= дейност в световете чрез МНОЖЕСТВО ОТ ПОСРЕДНИЦИ И ЙЕРАРХИЧНИ НИВА като разпределител на мисълта и интегратор на вселените.

   Всъщност  космогонията е колкото теософско-гностична,толкова и квазинаучна.Т.напр. смята се,че били постепенно въведени в отделно битие  Райският Остров, седем Свръхвселени с по 12 локални Вселени във всяка.Общо

съществували 84 локални Вселени,а това число съвпада със

степента на една от съвременните космологични константи.

Всяка локална Вселена имала по 706 локални свята,което явно

е с кабалистичен смисъл,тъй като се извежда свещеното число 13 или 10 + 3.Единицата е съвършена и неделима  монада, която символизира Бога сам по себе си.Десятката е единството на Бог и свят, а тройката показва Триединството на Един.Точно тук обаче се въвежда  четвъртата божественост

или “Черното Слънце”:Това било истинският Архитект на Вселената/не е ясно на коя!?/ и носител на светлината на божественото познание и най-висша мъдрост.Оказва се,че това е ИСТИНСКИЯТ БОГ , КОНТРОЛИРАЩ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО,най-върховното Същество,което реализира ЕДИНСТВОТО и на Божествената Троица.

Бог-Троица се оказва ТВОРЕЦ САМО НА РАЙСКАТА ВСЕЛЕНА , А НЕ И НА ОСТАНАЛИТЕ. Всички останали

84 Вселени с по 706 локални свята били сътворени от Легиона на ИНДИВИДУАЛНИТЕ СИНОВЕ БОЖИИ/по един за всяка Вселена/.Те кощунствено се наричат “ВНУЦИ БОЖИИ”, защото били деца на Сина,а Божият Дух имал и “дъщери” т.е. “внучки на Бога”,които като искри се корпускулирали по

всички локални светове.Освен това Бог имал НАЙ-ВИСШИ ИСКРИ,които хармонизирали творението и най-вече разумните същества в него.На практика,  след Първото Сътворение Бог предоставил както ТВОРЕНЕТО,така и хармонията на свои заместници както “бюрократите” Михаил,Гавраил,Рафаил и Уриил; така и на просветените

революционери,носители на светлина и доброта, благородните защитници на съществата и на човечеството: Луцифер  и  Сатанаил/ТРИЕДИННИ  с АБАДОН/.

    И тъй като всяка Локална Вселена имала 706 свята,то А.и Л. вече се били противопоставяли на “бюрократите”, а в момента бил ред на С., който успял да спечели на своя страна

точно 666 локални свята в една от Вселените.Неподчинени му останали 40 свята,сред които и планетата Гея/Земята/.Най-голям проблем представлявала именно Земята ,защото без нея се нарушавала хармонията на бюрократите/4 е стабилност,40 означава 4-те архангела плюс по 10 хармонизирани с всеки свята,при което земята като още три други планети била хармонизирана и с четиримата ,т.е.АРЕНА НА НАЙ- ОЖЕСТОЧЕНА  БОРБА.Същевременно при преминаването и към тези 666,кабалистичното число ставало съответно 10 /за Земята/ или 20,при прехода към групата и на 4-те най-спорни свята.В първия случай А-Л-С СТАВАЛИ БОГОПОДОБНИ,а

във втория имали СОБСТВЕНА ВСЕЛЕНА/2&0/.Помощниците на черната троица са известни имена като Мамон,Белиал, Велзевул, Ащорет,Марс,Ваал ,Мардук,Сатаниел и т.н.

    Що се отнася до нашата Локална Вселена НЕбадон,то тя била създадена от внука Божий Михаил,който претърпял

цели седем превъплъщения в различни локални светове.Седмото било като  Исус от Назарет.Той не бил по-различен от другите ЗВЕЗДНИ СЪЗДАНИЯ- ИНДИВИДУАЛ- НОСТИ на Райската Свръх-Вселена ,НО останал верен на бюрократите - еволюционисти ,които също водели към прогрес,но бавен,мъчителен и несигурен за личността , мъдростта,светлината и свободата и.На Петдесетница се

явил не Светият Дух,а  покровителят на революционерите –Духът на Истината/също внучка Божия/.

     Съдбата на хората е да бъдАТ вечно ВЪЗКАЧВАЩИ СЕ ПИЛИГРИМИ.Човекът се преражда,но това става чрез

трансмутация в състояние на плът и МЕТАПСИХОЗА след

смъртта.Същевременно тогава човекът “заспива в небитието” и чака да бъде събуден от пазители-металхини,след което се

възвисява или поема за следващото местопребиваване. При всяко въплъщение и метапсихоза той ПРИДОБИВА ВСЕ ПО-БОГАТ ОПИТ,докато стане достоен син/дъщеря на Абадон-НЕ

БАДОН   или  Ханаан-Хаваон.Самата човешка битийна конституция била от 6 пласта между духа и тялото или по-точно от 3 основни субстанции с по 6 пласта/тип матрьошка/.

    В последна сметка Вселената е породена от Големия Взрив,

а хората с насочвана генетична трансмутация,ето защо няма място за бавна и мъчителна еволюция.Човекът е готов и за революция,защото бил достоен за една по-светла,но направлявана от локалните Божии синове  НА СВЕТЛИ- НАТА  СЪДБА. Накрая става ясно,че техните просветени последователи са авторите на  ТАЙНИТЕ ПРОТОКОЛИ НА

СИОН,които нямат нищо общо с Оригиналния Ерусалимски

Талмуд,с Вавилонския и с Испанския/Кордовски Талмуди.

     Пд-нататък е достатъчно да се отбележи и това,че в човешката история винаги се търси scape goat,козел отпущения или жертвено агне.В този случай те могат да бъдат

еврейският народ-заложник на Световния Мамон отвъд океана , но заложник в собствената си отредена му от Господа-Бога страна, както и християнските комунисти/Деян.на св.ап.гл.2/,Апостолските Църкви,ортодоксалният юдаизъм,

 

или всички патриотични сили,неприемащи ,,Pax Americana,, SIVE  Nuovus Ordo,чиито изразители са НОВОТО ВРЕМЕ

и ЛОЖИТЕ НА МЪДРОСТТА.
Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: ggenov
Категория: Лични дневници
Прочетен: 826639
Постинги: 616
Коментари: 49
Гласове: 321
Календар
«  Май, 2022  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031